Årsmöte 2020

19 Mars hölls årsmöte i SIG-PM. Istället för det planerade seminariet på Tetra Pak som är flyttat till hösten pga av COVID-19 så hölls mötet online. Även detta fungerade bra! Styrelse valdes och verksamhetsmål sattes. Specifikt kan nämnas: Planera och genomföra två nationella seminarier relevanta för svensk industriStötta Chalmers i planeringen av kommande ICED-konferens.Samarbetet med Product […]