SIG-PM – Produktmodellering sedan 1989

SIG PM startade 1989 och är en förening av individer verksamma i industri, offentlig verksamhet, forskning och utbildning.

Det sammanhållande kittet mellan dessa individer är intresset för modeller i produktutveckling och insikten om dess betydelse för framväxten av kostnadseffektiva verksamheter, kvalitet i produktframtagningen, effektiva användarvänliga stödsystem och livscykelperspektiv i produktdatahanteringen.

Idag är SIG-PM en organisation som sammanställer och representerar det strategiska industri & akademi-perspektivet på produktutvecklande förmåga. SIG-PM verkar för att belysa trender, nyttjande av nya teknologier och forskningsresultat samt adressera påverkan på produktutveckling av växande samhälleliga och industriella behov

Föreningens huvudsakliga mål är:

 • Ökad konkurrenskraft i svenska företag genom ett bättre utnyttjande av modern informationsteknologi i företagens produkt- och produktionsutveckling.
 • Ökad kunskap bland medarbetare om de möjligheter som ges med modern informationsteknologi.
 • Påverka beslutfattare inom industrin till att innefatta produktmodellen i företagens strategiska IT-planering.
 • Påverka beslutsfattare inom forskning och utveckling till att göra industriell och produktmodellbaserad IT till ett prioriterat insatsområde.

Föreningen verkar i huvudsak på fyra olika sätt:

 • Varje år arrangeras en konferens där de senaste landvinningarna presenteras och diskuteras.
 • Mellan dessa konferenser arrangeras “öppna” medlemsmöten och seminarier under specifika ämnesområden.
 • Föreningen har genom ett samarbete med VerkstadsForum ett stående textutrymme som kan fyllas med material från föreningen.

Styrelse 2020

 • Tobias Larsson (Ordförande), BTH, tlr@bth.se
 • Roland Almgren (Kassör), KnowIT
 • Ulf Högman (Vice Ordförande), GKN Aerospace
 • Ola Isaksson, Chalmers
 • Jenny Janhager Stier, KTH
 • Kent Johansson, Scania
 • Christopher Jouannet, SAAB
 • Vahid Kalhori, Sandvik Coromant
 • Anna Öhrwall Rönnbäck, LTU 

Bli medlem