Årsmöte 2020

19 Mars hölls årsmöte i SIG-PM. Istället för det planerade seminariet på Tetra Pak som är flyttat till hösten pga av COVID-19 så hölls mötet online.

Även detta fungerade bra!

Styrelse valdes och verksamhetsmål sattes. Specifikt kan nämnas:

  • Planera och genomföra två nationella seminarier relevanta för svensk industri
  • Stötta Chalmers i planeringen av kommande ICED-konferens.
  • Samarbetet med Product Development Academy Sweden ska utvecklas och SIG-PM har som mål att skapa ett strategiskt industriråd för PDA.