Digital Twin, WebTurbine och Siemens produktutveckling i samband med Årsmöte

SIG-PM hade årsmöte för 2018 och i samband med detta arrangerades en medlemsworkshop på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång.

Siemens och KnowIT bidrog med presentationer på seminariet som i linje med SIG-PM’s verksamhet fokuserades digital och modelldriven produktutveckling. Presentationerna var som följer:

  • Anders Hellberg – Presenterade Siemens produktrange och berättade om hur marknaden utvecklades. Anders berättade också om Siemens framtida strategier.
  • Håkan Skeppe – Presenterade hur man jobbar i sin produktutveckling både metodmässigt och “verktygsmässigt” med digitalt CAE-stöd etc.
  • Anna Sjunnesson – Presenterade WebTurbine som är Siemens onlinemiljö för simulering av turbin, integrerat med de olika modeller som ligger bakom verktyget. Anna berättade även hur man utvecklar modellintegrationen via forskningssamarbeten.
  • Roland Almgren (KnowIT) – Presenterade om informationsarkitektur för verksamhets- och produktutveckling och hur metamodeller fungerar som struktur

Ett mycket intressant medlemsmöte och så även efterföljande diskussioner om kompetensprofiler på ingenjörer som utbildas samt vilken fortsatt inriktning företagens produktutveckling går mot.

Dagen avslutades med SIG-PM Årsmöte.

Läs mer om SIG-PM och medlemsskap här.

Dagen var ett ett samarrangemang med Product Development Academy.