Seminarie: Modelldriven produktutveckling

Sedan 2013 har BTH tillsammans med företagspartners drivit ett forskningsprojekt med fokus på modelldriven utveckling och beslutsstöd fokuserat på att stödja framtagningen av morgondagens hållbara produkt-tjänstelösningar. Projektet avslutas Mars 2019 och resultat börjar finnas tillgängliga. I samarbete med SIG-PM och Produktutvecklingsakademin höll projektet en resultatsession fokuserat på hur ett modellbaserat arbetssätt kan användas vid produktutveckling.

Professor Tobias Larsson (tillika ordförande i SIG-PM) hälsade välkomna och introducerade SIG-PM och forskningsprofilen MD3S innan tre forskningspresentationer och en djupare case-diskussion tog vid.

Först ut var Dr. Johan Wall med en presentation om “Simulation Driven Design”, följt av Docent Sophie Hallstedt med en presentation om “Sustainable Product Development”. Docent Marco Bertoni pratade sedan om “Value Driven Design” innan Johan Wall gick igenom case från Volvo CE, Dynapac, GKN Aerospace och Tetra Pak och hur ett modelldrivet arbetssätt används i den digitala beslutsmiljön “Decision Arena”.

Johan Wall visade på den simuleringsdrivna produktutvecklingsprocessen inkluderat de verktyg som stöttar en sådan process.
Marco Bertoni berättade om hur Value Driven Design kan tillämpas i en digital beslutsmiljö.
Sophie Hallstedt visade på forskningen i hur hållbarhet blir en naturligt del i en modelldriven produktutvecklingsprocess.
Johan visade avslutningsvis på hur foskningen kombineras i en Decision Arena där beslutsfattare kan förstå och simulera olika aspekter i en produkts (eller produkttjänstesystems) livcykel.

Efter det öppna medlemsseminariet följde ett arbetsmöte för SIG-PM styrelse.