Öppet seminarie om modelldriven produktutveckling

Sedan 2013 har BTH tillsammans med företagspartners drivit ett forskningsprojekt med fokus på modelldriven utveckling och beslutsstöd fokuserat på att stödja framtagningen av morgondagens hållbara produkt-tjänstelösningar. Projektet avslutas Mars 2019 och resultat börjar finnas tillgängliga.

Under seminariet 10-12 kommer forskare visa hur man jobbar med det modellbaserade beslutsstödssystemet för konceptutveckling via case från partnerföretagen (aerospace, transport).

Datum: 20190109
Tid: 10.00-12.00
Plats: J1630 @ BTH

Agenda:

  • 09.45-10.00: Kaffe/te
  • 10.00-10.15: Inledning till forskningsprofilen | Professor Tobias Larsson
  • 10.15-11.00: Forskningsområden | Marco/Johan/Sophie
  • 11.00-11.45: Case-exempel
  • 11.45-12.00: Summering

Registrering: Eventbrite registration

För info: Professor Tobias Larsson

Arrangörer: