Årsmöte 2018 i Karlskrona

21 Mars hölls årsmöte i SIG-PM på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

Styrelse valdes och verksamhetsmål sattes. Specifikt kan nämnas:

  • Verkar för objektiv utveckling och kommunikation samt trend och omvärldsbevakning inom både behov och möjliggörare inom ”Produktutvecklande förmåga”, gärna med speciella fokusområden som tema per år.
  • Samarbetet med Product Development Academy Sweden ska utvecklas