Årsmöte 2020

19 Mars hölls årsmöte i SIG-PM. Istället för det planerade seminariet på Tetra Pak som är flyttat till hösten pga av COVID-19 så hölls mötet online. Även detta fungerade bra! Styrelse valdes och verksamhetsmål sattes. Specifikt kan nämnas: Planera och genomföra två nationella seminarier relevanta för svensk industriStötta Chalmers i planeringen av kommande ICED-konferens.Samarbetet med Product […]

Seminarie och Årsmöte SIG-PM 19/3 2020

Digital Produktutveckling och Simulering !!!! SEMINARIET ÄR SENARELAGT PGA AV COVID-19. !!!! !!!! ÅRSMÖTET SKER 10-12 (INFO PER MAIL) !!!! Välkommen till ett SIG-PM-seminarie med fokus på produktutveckling och simulering där Tetra Pak är värd Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. I nära samarbete med kunder och leverantörer tillhandahåller man säkra, innovativa och […]

Digital Twin, WebTurbine och Siemens produktutveckling i samband med Årsmöte

SIG-PM hade årsmöte för 2018 och i samband med detta arrangerades en medlemsworkshop på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång. Siemens och KnowIT bidrog med presentationer på seminariet som i linje med SIG-PM’s verksamhet fokuserades digital och modelldriven produktutveckling. Presentationerna var som följer: Anders Hellberg – Presenterade Siemens produktrange och berättade om hur marknaden utvecklades. Anders […]

Seminarie och Årsmöte SIG-PM

På Siemens Sverige-karta är Finspång en av huvudorterna. I östgötska Bergslagen finns Siemens Industrial Turbomachinery som tillverkar ång- och gasturbiner av världsklass. Här projekteras även kompletta kraftanläggningar för att producera elektricitet, ånga och värme. Då utgör de egna turbinerna hjärtat i hela konstruktionen. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- […]

Årsmöte 2018 i Karlskrona

21 Mars hölls årsmöte i SIG-PM på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Styrelse valdes och verksamhetsmål sattes. Specifikt kan nämnas: Verkar för objektiv utveckling och kommunikation samt trend och omvärldsbevakning inom både behov och möjliggörare inom ”Produktutvecklande förmåga”, gärna med speciella fokusområden som tema per år. Samarbetet med Product Development Academy Sweden ska utvecklas