Seminarie och Årsmöte SIG-PM 19/3 2020

Digital Produktutveckling och Simulering

!!!! SEMINARIET ÄR SENARELAGT PGA AV COVID-19. !!!! 
!!!! ÅRSMÖTET SKER 10-12 (INFO PER MAIL) !!!!

Välkommen till ett SIG-PM-seminarie med fokus på produktutveckling och simulering där Tetra Pak är värd

Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. I nära samarbete med kunder och leverantörer tillhandahåller man säkra, innovativa och miljöriktiga produkter som varje dag når ut till flera hundra miljoner människor i mer än 160 länder. Tetra Pak har över 24 000 anställda i hela världen och lägger stor vikt vid ett ansvarsfullt ledarskap och hållbara företagsstrategier.

Tetra Pak är specialister på kompletta lösningar för att processa, förpacka och distribuera livsmedelsprodukter. Lösningarna är specifikt framtagna för att hushålla med resurser i så hög grad som möjligt. Mejeriprodukter, drycker, glass, ost, livsmedel, grönsaker och djurfoder är exempel på produkter som kan beredas eller förpackas vid deras process- och förpackningslinjer. Tetra Pak fokuserar på att hålla nere all förbrukning av råmaterial och energi till ett minimum under både tillverkningsprocessen och distributionen. Processlösningarna är dessutom utformade för att behandla produkterna varsamt.

I detta seminarie berättar Tetra Pak om sitt arbete med simuleringsdriven produktutveckling via 4 föredrag, samt en rundvandring.

Utöver detta så ramas Tetra Pak’s verksamhet in av en presentation om GKN Aerospace och Scanias utmaningar inom området, samt en rapport kring produktutvecklingsutmaningar för 2040 presenteras.

Välkommen till ett seminarie i SIG-PM’s regi!

>>LADDA NER PDF PÅ INBJUDAN/PROGRAM HÄR<<

>>Registrera dig här: https://bit.ly/2uGkxCV<<

När: 2020-03-19, 10.00 – 15.00

Var: Radisson Blu Hotel (Hedvig Möllers gata 2, 223 55 Lund)

Kostnad: Fritt för SIG-PM/PDA medlemmar (bli medlem här https://www.sigpm.se/om-sigpm/), övriga 200 kr

Agenda:

10.00-10.15     Välkomna och intro till SIG PM | Tobias Larsson, ordförande SIG-PM

10.15-11.00     Scania och GKN Aerospace
Industrial Challenges and practices for Realising Digital Design and Development

Ulf Högman (GKN) och Kent Johansson (Scania) delar med sig om gemensamma utmaningar.

11.00-12.00     Tetra PAK och Simuleringsdriven Produktutveckling

Simuleringsdriven Utveckling I Förpackningsindustrin – ”The way we work”

Peter Grantinge (Director Materials & Package Analysis & Pilot Plant)

Strategier för Modelldriven utveckling i Förpackningsindustrin

Louis Carlioz (Development Engineer A)

Förmågor för modelldriven utveckling i Förpackningsindustrin

Fredrik Lago (Capability Manager)

12.00-13.00     Lunch med mingel till anmälda deltagare

13.00-13.30     Tetra PAK och Simuleringsdriven Produktutveckling (forts)

Case/arbetssätt för Modelldriven utveckling i Förpackningsindustrin

Eskil Andreasson (Technology Specialist)

13.30-13.50     Presentation PD 2040 Rapport

Ola Isaksson (Chalmers) presenterar rapporten från workshopserie om produktutvecklingsutmaningar för 2040.

13.50-14.30     Panel och förberedelse av SIG-PM white paper

Tobias Larsson (BTH) och Jenny Janhager Stier (KTH) faciliterar en paneldebatt med dagens föredragshållare kring framtiden för produktutveckling. Detta fungerar också tillsammans med input från åhörare på plats som start för ett SIG-PM white paper kring ämnet.

14.30-15.00     Factory Tour Tetra Pak

Registrering: https://bit.ly/2uGkxCV

Mer information: Tobias Larsson, tlr@bth.se, +46 (0)455 38 55 25

I samband med seminariet hålls årsmöte i SIG-PM 15.00-16.00.

>>KALLELSE TILL ÅRSMÖTE INKLUDERAT HANDLINGAR HÄR<<

Ett samarrangemang mellan SIG-PM, Product Development Academy samt samverkande akademi.