Proceedings of the 2nd Nordic Conference on Product Lifecycle Management – NordPLM’09

Redaktör

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Göran Gustafsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Kategorisering

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Identifikatorer

ISBN

978-91-975079-7-4

https://research.chalmers.se/publication/89593